kryushi

kryushi

6
デミトレーナー チュチュ専用機 部分塗装 パーツスクラッチ

デミトレーナー チュチュ専用機 部分塗装 パーツスクラッチ

デミトレーナー チュチュ専用機を作りました。完成はしていたん…