Nara

Nara

5
Hiーνガンダム チタニウムフィニッシュ部分塗装筆塗り

Hiーνガンダム チタニウムフィニッシュ部分塗装筆塗り

チタニウムフィニッシュHi-vガンダムをガンダムベースで買っ…