YugudorA

YugudorA

ガンダム00

5
ガンダムヴルム

ガンダムヴルム

ドラゴンをイメージして作成したオリジナルミキシングガンプラで…