shikashika

shikashika

3
ディランザグエル専用機赤備え

ディランザグエル専用機赤備え

ディランザグエル専用機です。槍持ってるので武田軍っぽく赤くキ…